Shivaji – The Management Guru

Rs.200.00
Quantity:

in stock

Author:
Publication:

Shivaji- The Management Guru या पुस्तकात भारतीय व्यवस्थापन शास्राचे जनक छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या व्यवस्थापन सिद्धांताचा खरा वेध घेतला आहे

Shivaji The Management Guru या पुस्तकात भारतीय व्यवस्थापन शास्राचे जनक छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या व्यवस्थापन सिद्धांताचा खरा वेध घेतला आहे  .अपयश ज्यांच्या शब्दकोशात नाही फक्त अशाच ध्येयवादी लोकांसाठी . सतत यशस्वी होण्यासाठी एकदाच वाचवा व कायम सोबत ठेवावा असा ग्रंथ – लेखक प्रा . नामदेवराव जाधव

व्यक्तीमत्व विकास


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Related Products

0 0